Mūsų apšvietimo gaminių sertifikatai

ISO sertifikatai

UAB “Arevita”, LedSol – LED apšvietimo sistemų gamintoja, įsidiegė kokybės reikalavimus, apibrėžtus ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 standartuose.

ISO 9001 standarto reikalavimų įdiegimas ir sertifikato gavimas garantuoja, kad įmonėje efektyviai veikia įdiegta kokybės vadybos sistema. UAB “Arevita” įmonės kiekvienas klientas gauna tai, ko tikisi ir kas būna sutarta.

Kokybės vadybos sistemos ISO 9001 standartu užtikrinamas kokybiškas, tikslus ir darnus visos įmonės darbas. Garantuojamas įmonėje vykstančių procesų skaidrumas ir aiškumas, tiksliai padalijama atsakomybė darbuotojams bei skatinamas nuolatinis įmonės veiklos tobulinimas.

ISO 14001 – pagrindinis aplinkos vadybos sistemos standartas. ISO 14001:2005 standartu pažymima, kad UAB “Arevita” turi sistemingą ir nuoseklią sistemą, gerinančią aplinkosauginį veiksmingumą, taupomi ištekliai ir griežtai laikomasi aplinkos apsaugos teisės aktų.

Sertfikatu LST 1977:2008 pažymima, kad įmonė atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus (BS OHSAS 18001:2007)

UAB “Arevita” ISO standartus nusprendė įsidiegti atsižvelgdama į tai, kad įmonė sparčiai plečiasi, vis daugiau produkcijos eksportuojama.

Pramoninio LED šviestuvo atitikties sertifikatas

Atlikus sertifikavimą, nustatyta, kad LSL PLAFO-60 ir LSL PLAFO-120 atitinka esminius Žemųjų įtampų direktyvos 2006/95/EB “Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikros įtampos ribose, suderinimo” reikalavimus.

Gatvės LED šviestuvo atitikties sertifikatas

Atitikties sertifikatas nurodo, kad LED gatvės šviestuvai atitinka esminius Žemųjų įtampų direktyvos 2006/95/EB “Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikros įtampos ribose, suderinimo” reikalavimus.

LED prožektoriaus atitikties sertifikatas

Atitikties sertifikatas nurodo, kad LED prožektoriai atitinka esminius Žemųjų įtampų direktyvos 2006/95/EB “Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikros įtampos ribose, suderinimo” reikalavimus.

Gatvės LED šviestuvo atitikties sertifikatas

Atitikties sertifikatas nurodo, kad gatvės LED šviestuvas atitinka esminius Žemųjų įtampų direktyvos 2006/95/EB “Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikros įtampos ribose, suderinimo” reikalavimus.

Gatvės LED šviestuvo atitikties sertifikatas

Atitikties sertifikatas nurodo, kad gatvės LED šviestuvas atitinka esminius Žemųjų įtampų direktyvos 2006/95/EB “Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikros įtampos ribose, suderinimo” reikalavimus.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt